De stichting

De Stichting Met Kunst Meer Mens werd in 2012 opgericht om projectmatig via kunst- en cultuurprocessen de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen en volwassenen te stimuleren. Het tijdvak 2013-2015 is gebruikt voor theorievorming rond kunst- en cultuurprocessen. Gewapend met deze kennis is de stichting vanaf 2016 gestart met het uitzetten van projecten.

 

Bestuur

De Stichting Met Kunst Meer Mens staat onder leiding van een onbezoldigd bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Berend Jan Boneschansker (voorzitter)

Jacoba van der Harst (secretaris)

Hendrik van der Lee (penningmeester)

 

De functie van voorzitter is per 1 juni 2018 vacant.

Directie

De directievoering en de bezetting van het planbureau staan op het conto van projectleider Willy Bergsma. Ook deze functie is onbezoldigd. Per project wordt er samen gewerkt met een wisselend team van deskundigen en vrijwilligers.