venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874Kunst, cultuur en samenleving

 

venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874Kunst, cultuur en natuurbeleving

 

venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874Kunst, cultuur en erfgoedbeleving

Samenleving

Als werkkader dienen de Community Arts. Artistieke projecten (creatieve krachten) die reageren op maatschappelijke tekorten (voedingskrachten). Projecten die met inzet van zowel betrokken burgers als ook professionals (samenwerkingskrachten) meerwaarde opleveren met verbeeldingskrachten (vormkrachten).

De kunstenares Jeanne van Heeswijk hanteert een soortgelijk werkkader.

 

Natuurbeleving

Als werkkader dient de dialoog tussen de mens en natuur in brede zin; natuur dus ook als door de mens bewerkt en aangepast terrein (weilanden voor koeien, aangeplante boomgaarden).De tweedeling tussen natuur en cultuur is dan ook in feite een farce. De huidige natuur is bijna altijd het resultaat van menselijke interventie.

De kunstenares Claudy Jongstra gebruikt een soortgelijk werkkader.

 

Erfgoedbeleving

Werkkader voor dit gebied is Sense of Place, vanuit de theorievorming omtrent erfgoed zoals ook beschreven op de website plaatsen van betekenis. "Mens zijn is leven in een wereld die vol is van betekenisvolle plekken. Mens zijn betekent dat je je plaats hebt en kent" (Relph). Mensen kunnen plekken en objecten, rituelen en tradities 'laden' met betekenissen. Met andere woorden: niet het erfgoed zelf heeft identiteit. De identiteit ontstaat door wat mensen aan dat erfgoed toekennen.

Het kunst- en cultuurfestival Oerol benut dit werkkader in een meerjarenprogramma.