venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874

OUD OOST VERTELT

 

Vanuit de wijkbewoners

‘Oud Oost Vertelt’ is een kunst- en cultuurproject met een sociale vatting. Het bestaat uit elf deelprojecten die uitgevoerd worden vanaf september t/m december 2017. Het is een stadsdeel-gebonden project (Oud Oost, Leeuwarden) met een doelgroep die duideljk onderbedeeld is qua kennismaking met en ervaring in kunst en cultuur.

Het is een bijzonder project omdat ‘slechts’ het proces vast ligt. Alle producten en belevingen worden namelijk vanuit de bewoners zelf gehaald. Hun verhalen worden naar projectkaders ‘vertaald’ waarop de bewoners weer kunnen intekenen. Om zo mee te doen aan creatieve acties. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan disciplines zoals toneel, mu-ziek, beeldende kunst en literatuur. Ook aan koken of kunstzinnige rondjes-om met de hond... De verhalen bepalen de uiteindelijke projectkaders.

venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874Om de wijkbewoners goed op weg te helpen worden professionals ingeschakeld ter advisering en ondersteuning en wordt er logistiek en projectcoördinatie aangeboden. Externe partijen zoals o.a. Keunstwurk en het Historisch Centrum Leeuwarden zijn aangezocht ter verdere ondersteuning.

De wijkbewoners geven input aan ‘Oud Oost Vertelt’ door hun verhalen, hun hulp bij of leiding aan de projecten en het beschikbaar stellen van ruimtes tijdens de jaarlijkse presentatiedagen. De wijkbewoners krijgen output door te genieten van de manifestatiedag en de later volgende theatervoorstellingen, door te helpen een wijkidentiteit samen te stellen en door de sociale cohesie te bevorderen.

De opbrengsten van het project zijn dan ook het versterken van de wijkidentiteit, het vergroten van de trots op de eigen wijk (geluksgevoel), het vergroten van individuele eigenwaarde door op eigen talent in te spelen en het bevorderen van de sociale cohesie.

venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874

 

Opbrengsten en wijkidentiteit

Via de eigen verhalen van de wijkbewoners worden activiteiten ontworpen: het maken van een wijksculptuur bijvoorbeeld of het creëeren van een voorstelling als lokatietheater. Samen met professionals (zoveel mogelijk uit de wijken zelf!) gaan vrijwilligers aan de slag met kunst en cultuur.

Het mooie is dat dit in het stadsdeel zelf gebeurt. En dat de tientallen activiteiten een persoonlijke connectie hebben met wijkbewoners. Zo wordt een draagvlak gemaakt voor succes. En komt kunst en cultuur ook letterlijk in de huiskamers van de bewoners terecht.

Een stadsdeel waar op dit moment geen kunstbeleving waarneembaar is, wordt door het project straks getriggerd tot een groter cultureel bewustzijn, van mensen die creatief in beweging komen waardoor er allemaal nieuwe verbindingen ontstaan. Samen vertegenwoordigen al die activiteiten het creatieve dna van Oud Oost en vormen daarmee de wijkidentiteit.

venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874

Het project richt zich op de volgende opbrengsten:

Herkenning en erkenning van eigenwaarde, o.a. door positieve relaties op te bouwen met andere wijkbewoners.

Versterkt gevoel van saamhorigheid, dus weten wie je buren zijn in plaats van ‘naast elkaar’ leven en nieuwe contacten en ervaringen voor de wijkbewoners creëren.

Wijkverbondenheid: o.a. het uitbreiden van het sociale netwerk en daarmee vangnetten creëren (de buurvrouw die een zieke buur een soepje brengt).

Bouwen aan eigen wijkidentiteit; ook in die zin dat het stigma van een achterstandswijk wordt omgebogen naar een wijk met een betere reputatie.

Vermeerderen van het individuele geluksgevoel

Alle mensen uit de wijk bereiken; het project stelt bewoners uit verschillende lagen (o.a. ongeschoolde tot zeer geschoolde groepen) in staat mee te doen aan alle activiteiten die worden ontwikkeld.

www.oudoostvertelt.nl

brochure

Eigenaarschap

amsterdamdancersperformThediaryofAnnaFrankshutterstock70005649

Alle actief deelnemende stadsdeelbewoners worden co-eigenaar van één van de elf creatieve projecten onder de paraplu van Oud Oost Vertelt. Als verhalenverteller, als participant aan de activiteit die uit zo'n verhaal wordt 'geboren', als verstrekker van ruimte om die activiteit te (ver)tonen, enz. enz.

 

Transformatie

oudoosttransformatie

Op stadsdeelniveau genereren door het project de aandachtswijken van Oud Oost een verzameling van identiteitsbevorderende elementen. Afhankelijk van de verhalen kunnen dat blijvende ontmoetingsplekken 'buiten' zijn, sculpturen of eetclubs, een themaroute, een specifieke jaarmarkt, een stadsdeelvlag, vrijwel alles is mogelijk. De uitkomsten van alle Oud Oost-projecten worden samengesmeed zodat er een eigen stadsdeelsidentiteit ontstaat. Die de bewoners begrijpen en waar ze aan hebben bijgedragen.

 

Empowerment

oudoostempowerment

Elk (deel)project biedt deelnemers creatieve ruimte voor het aanscherpen van hun kritische bewustzijn en voor het verwerven van meer controle op de eigen situatie. Er wordt bij elke deelnemer uitgegaan van de talenten en de bestaande vermogens om zo tot empowerment te komen.